Tiskové zprávy


Reakce na zveřejněný audit ministerstva financí na twitterovém účtu Julius Šuman

Společnost IMOBA reaguje na zveřejněný audit ministerstva financí na twitterové účtu Julius Šuman k pseudokauze Farma Čapí hnízdo, která je dlouhodobě zneužívána v politickém boji proti bývalému vlastníkovi skupiny Agrofert Andreji Babišovi. Přestože se z důvodu probíhajícího vyšetřování společnost původně k celé věci vyjadřovat nechtěla, na základě nových skutečností, jsme se rozhodli zveřejnit naše stanovisko.

Auditoři ve všech zkoumaných oblastech hospodaření neshledali žádné pochybení v poskytnutí a čerpání udělené dotace. Auditní orgán mimo jiné konstatoval:

  1. celkové certifikované výdaje auditovaného projektu jsou v celém rozsahu způsobilé,
  2. auditovaná osoba, resp. FČH, neporušila podmínky výzvy č. 4 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 2. Cestovní ruch oblast podpory,
  3. auditovaná osoba, resp. FČH, splnila podmínku výkonu podnikatelské činnosti minimálně dva roky a podmínku podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Auditorský orgán pouze konstatuje, že nemůže vyvrátit ani potvrdit hypotézu, že auditovaná osoba tvořila v rozhodné době jednu hospodářskou entitu se společností Agrofert. Domníváme se, že na vině je skutečnost, že auditorský orgán ve vyšetřování nepokračoval, a nedokončil tak svoji práci. K tomu jsme také auditory ve svém stanovisku vyzvali, protože jsme přesvědčeni, že by se prokázalo, že v projektu Farma Čapí hnízdo proběhlo vše v naprostém pořádku.

IMOBA - zpráva auditora 2013

Stanovisko auditované osoby ke Zprávě o auditu operace ze dne 6. 5. 2016

Objevte svět imoba klubu