Společnost IMOBA, a.s. klade důraz na to, aby při výkonu každodenních činností byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Za účelem nastavení standardů byl přijat Program Compliance, jehož součástí je i Etický kodex obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla společnosti. Zároveň byla zřízená Etická linka, jejímž prostřednictvím lze provádět oznamování zjištěných porušení Etického kodexu. Podnět lze podat také anonymně.

Kontakty Etická linka: etickalinka@imoba.cz, telefon: +420 272 192 999 (provoz telefonní linky - pondělí-pátek od 09:00 do 15:00 hodin).

Etická linka je určena nejen pro zaměstnance společnosti, ale i pro obchodní partnery a další osoby, které mohou jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení schválených pravidel etického chování.

Podněty podané přes Etickou linku nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance společnosti IMOBA, a.s., nejedná se o oznámení dle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Informace pro podávání oznámení dle tohoto zákona naleznete zde.

Objevte svět imoba klubu