Tiskové zprávy


Stanovisko k aktuálnímu mediálnímu tématu obchvatu obce Olbramovice

Společnost IMOBA zdůrazňuje, že není její vinou, že ministerstvo dopravy zastavilo řízení ve věci obchvatu obce Olbramovice.

Společnost IMOBA dále odmítá, že by cokoli zdržovala. Jediné, o co žádá, je to, aby po dokončení stavby bylo provedeno měření hluku. A pokud bude hluk překračovat hygienické normy, aby byly provedeny nezbytné stavební úpravy tak, aby hladina hluku odpovídala hygienickým předpisům. Nic víc. Společnost IMOBA tedy nyní pouze chce, aby bylo do řízení doplněno měření hladiny hluku po dokončení stavby, což zákon umožňuje. Nejde o žádné zdržovací taktiky. Požadavek společnosti IMOBA nemá na plánovanou výstavbu obchvatu žádný vliv.

Kromě toho nejde o nic nového. Tento legitimní požadavek investor stavby zná už od roku 2013, ale bohužel jej v návrhu stavby nezohlednil. Společnost IMOBA je povinna postupovat s péčí řádného hospodáře a chránit hodnotu majetku společnosti, což také činí. Není tím, kdo by za každou cenu záměrně zdržoval výstavbu jakékoli dopravní infrastruktury.

Na závěr uvádíme, že se odvolalo celkem pět různých subjektů s více než dvacítkou připomínek, z čehož pouze jedna byla společnosti IMOBA a to ještě taková, která nepožadovala jakoukoli změnu projektu stavby obchvatu, ale pouze následné posouzení hluku, což jistě nebylo důvodem pro zrušení stavebního povolení.

Objevte svět imoba klubu