Tiskové zprávy


Reakce na vyjádření pana ministra Jurečky k Čerpací stanici PUMPA Průhonice.

Vážený pan
Ing. Marian Jurečka
ministr práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

V Praze, 13. dubna 2022

Vážený pane ministře,

v neděli 10. dubna 2022 před polednem jsem sledoval Vaše vystoupení v pořadu Partie na TV Prima, kde jste
prohlásil, že pan Babiš má jednu z nejdražších čerpacích stanic v ČR. Předpokládám, že jste měl na mysli čerpací
stanici Pumpa Průhonice, kterou provozuje společnost IMOBA, a.s.

Jako zástupce společnosti IMOBA, a.s., jsem byl Vašimi výroky velmi nemile překvapen. Měl jsem za to, že jako
křesťan a věřící člověk dbáte na dodržování desatera přikázání.

Naše společnost se Vašimi výroky cítí být velmi poškozena, neboť ani jedna informace, kterou jste ve vztahu
k naší čerpací stanici veřejně prohlásil, se nezakládá na pravdě.

  1.  Tvrzení „Andrej Babiš je majitelem čerpací stanice.“ není pravdivé. Pokud se nemýlím, tak pan Babiš žádnou čerpací stanici nevlastní. Čerpací stanice, která se nachází, cituji: „…, když vyjíždíte z Prahy…“, patří společnosti IMOBA, a.s., kterou řídí její představenstvo. Pan Babiš společnost nevlastní, není jejím přímým, a dokonce ani nepřímým akcionářem.
  2. Tvrzení „Jednu z nejdražších cen má na své pumpě majitel Andrej Babiš, na pumpě, když vyjíždíte z Prahy.“ rovněž není pravdou. Dokonce jste uvedl, že jezdíte okolo, z čehož usuzuji, že velmi dobře znáte naše ceny. Pokud tomu tak je, tak buď ty ceny vůbec nesledujete a pouze jste si nechal od někoho takové mylné informace namluvit, nebo vědomě lžete. Naše čerpací stanice je jedna z nejlevnějších v regionu (pokud nebudu brát samoobslužnou čerpací stanici v Průhonicích, která je o 0,60 Kč na litr levnější, ale kde je možné pouze natankovat a v žádném případě si tam např. nedojdete na WC nebo nepřebalíte dítě). V současné době máme ceny paliva o cca 2 Kč na litr nižší, než má většina čerpacích stanic v Praze i na všech českých dálnicích.

Pane ministře, není možné srovnávat ceny čerpacích stanic dálničního typu s čerpacími stanicemi na perifériích
měst a obcí. Je nutné zohlednit, že naše Pumpa má otevřeno 24 hod. denně, poskytuje nejen nadstandardní
hygienické služby, ale nabízí i velmi kvalitní občerstvení včetně vlastní pekárny a další služeb. Pokud jezdíte tak
často kolem naší Pumpy, zastavte se, rád Vás osobně provedu. Poté se zastavte kdekoliv na čerpací stanici v ČR.
Pokud budete upřímný, rozdíl velmi rychle uznáte.

Vaším vystoupením jste naši čerpací stanici velmi poškodil, neboť Vaše nepravdivé informace převzal okamžitě
zpravodajský web Seznam Zprávy, a tyto Vaše pomluvy šíří dál, což ostatně mnozí naši zákazníci ihned
komentovali. Proto Vás touto cestou žádám o veřejnou nápravu těchto lží přes média, a to stejným způsobem,
jako jste nás poškodil.

Pevně věřím, že tento dopis nezůstane bez Vaší osobní reakce.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi na naší Pumpě

Mgr. Václav Knotek
předseda představenstva IMOBA, a.s.

Objevte svět imoba klubu