Tiskové zprávy


IMOBA, a.s.

Společnost IMOBA, a.s. přestala být s účinností ode dne 22.5.2021 členem koncernu SYNBIOL, a to na základě oznámení  řídící osoby koncernu – společnosti  SynBiol, a.s., IČO 26014343. Ta sdělila, že existence koncernu není k danému datu nadále dána s tím, že osoby jí přímo či nepřímo ovládané již nebudou podléhat jednotnému řízení ve smyslu §79 odst. 1 zákona  o obchodních  korporacích.

Objevte svět imoba klubu