Tiskové zprávy


Čerpací stanice Průhonice prochází výraznou modernizací

Zahájení stavebních prací – duben 2020

Plánované dokončení stavby – listopad 2021

V dubnu 2020 byla zahájena stavba multifunkčního objektu čerpací stanice v Průhonicích. Novostavba nahradí objekt čerpací stanice z roku 1996. Již proběhla demolice původního objektu. V současné době probíhají zemní práce a připravuje se založení nového objektu. Tuto fázi realizace projektu odstartovali zástupci společnosti IMOBA a.s. a zhotovitele STRABAG a.s. slavnostním poklepáním na základní kámen.

Realizací projektu vznikne multifunkční objekt, který bude svým vzhledem vstřícný k okolí a bude sloužit nejen řidičům cestujícím po dálnici D1, ale také obyvatelům Průhonic. Koncept čerpací stanice je výjimečný tím, že spojuje funkci občanské vybavenosti s protihlukovým opatřením

Architektura objektu vychází z kombinace ucelených a prosklených ploch, kdy bude obchod čerpací stanice směrem k obci otevřen skleněnou plochou obohacenou funkčním architektonickým prvkem – vertikálním dřevěným slunolamem. Hlavní objekt je koncipován jako dvoupodlažní, druhé podlaží však tvoří pouze část půdorysné plochy a bude sloužit jako zázemí provozů umístěných v přízemí.
„Náhradou původní čerpací stanice bude moderní multifunkční objekt, který upoutá nejen svým vzhledem, technickými nadstandardy, ale i gastronomickým konceptem, a navíc jeho protihluková opatření sníží průhonickým úroveň hluku z dálnice“ říká za investora Václav Knotek, předseda představenstva společnosti IMOBA, a.s.

V rámci terénních úprav dojde k napojení území na okružní křižovatku ležící na příjezdu do obce od dálnice D1. Díky terénním úpravám dojde k pohledovému i faktickému zpřístupnění celého území. Prostor před objektem směrem k obci bude sadově upraven a vznikne zde také dětské hřiště s atypickými herními prvky.

„Výsledek tohoto projektu bude přínosem nejen pro motoristy, ale bude i architektonickým obohacením lokality. Motoristé mohou očekávat nadstandardní služby v podobě tankování AdBlue přímo ze stojanu či 6 rychlonabíjecích a 4 standardní stanice pro elektrovozy z obou stran objektu. Tento motorest s největším počtem nabíjecích stanic na D1 však dobře poslouží i občanům Průhonic. Multifunkčnost projektu je přidanou hodnotou, která nás baví a těší,“ řekl Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

Součástí stavby budou i protihlukové stěny, jejichž design je zajímavý tím, že stěna bude součástí typické konstrukce pro chmelnice – šikmá dřevěná kulatina, ocelové dráty a popínavé rostliny včetně chmele.
Interiér naplňuje hlavní myšlenku celého projektu, tedy posezení v zeleni, kterou umožňuje umístnění vzrostlých rostlin a použití dřeva v kombinaci s kovem. Celý objekt nabídne návštěvníkům kapacitu 135 míst. Parkoviště u čerpací stanice poskytne 17 parkovacích míst pro osobní a 2 pro nákladní vozy či autobusy. Parkoviště směrem k obci Průhonice nabídne 18 parkovacích míst pro osobní automobily.

Informace o stavbě:

Objednatel: IMOBA a.s.

Projektant: A32, spol. s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Přípravné práce: 12/2019

Zahájení stavby: 4/2020

Ukončení stavby: 11/2021

Objevte svět imoba klubu